Flag_of_Armenia.svg russian-flag-large british-flag-large

Տեղեկություններ գործընկերների համար

Информация для партнеров

Information for our partners

«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ

Գրասենյակ՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Մ. Հերացու փող. 7

ՀՎՀՀ՝ 02604367

Բանկ՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ, Ամիրյան մ/ճ

Հ/հ` 24106008699800 AMD

ООО “Ар.Медтехника”

Офис: Республика Армения, г. Ереван,0025, ул. М. Гераци, 7

ИНН: 02604367

Банк: ЗАО “Юнибанк”, филиал Амирян

Р/с: 24106008699801 USD

“Ar.Medtechnica” LLC

Office: Republic of Armenia, Yerevan,0025, M. Heratsi str. 7

TIN: 02604367

Bank: “Unibank” CJSC, Amiryan branch

Account: 24106008699801 USD

 

© 2023 "Ar.Medtechnica" LLC, ARMEDTECHNICA™

Back to top